Romandebutbloggen

Här skriver jag om min väg till romandebut. Jag är ännu inte där men kommer inte ge mig förrän målet är uppnått!

Skriva för barn och unga

Kategori: Allmänt, Barn- och ung, Synopsis, att skriva, dagbok, vi som skriver

Lutar åt att det blir en barn- eller ungdomsbok denna gång. Provar som sagt mig fram mellan olika genrer (vet inte hur ordet böjs men ni fattar). Barn - och ung har jag inte gett mig på ännu så det passar bra och känns nytt och fräscht. 
 
Tog en titt i barnens bokhylla för att få grepp om formatet. Jämförde tre olika bra säljande böcker för åldern 9-12 år. Dels Fem på rymmarstråt från 1944. SVJ från 1982 och Doktor Proktors pruttpulver från 2007. De var rätt lika i längd när jag gjorde en snabb överslagsräkning, SVJ & Doktor Proktor båda på ca 45 000 ord vardera. Femboken på ca 39 000 ord. Som sagt väldigt mycket ca men är ju inte viktigt exakt utan bara på ett ungefär. 
 
Doktor Proktor och Femboken hade båda 22 kap vardera. SVJ hade 25 kapitel. Vad gäller kapitellängden så hade SVJ inledningsvis och avslutningsvis kortare kapitel och så längre i mitten. Övriga hade lika långa kapitel rakt igenom. Jag tror på SVJ:s taktik där. 
 
Inte mycket att snacka om, inom dessa ramar ska jag hålla mig. 
 
Innebär att jag får tänka om vad gäller att planera de tio första kapitlen. Det är ju halva boken om det är en barn och ungvariant. Räcker nog att börja med de första fyra-fem.